Bezpieczeństwo

Wszelkie informacje objęte są całkowita poufnością. Stosujemy się ściśle do zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Przestrzegamy zasad Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych na terenie Polski.
 
Działamy również zgodnie z międzynarodowo uznanymi ustaleniami etycznymi dotyczącymi badań rynku i badań opinii, określonymi przez ESOMAR (European Society of Opinion and Market Research – patrz www.esomar.org

Poniżej znajdziesz linki do zapisów, które szczegółowo prezentują działanie panelu:

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną demando.pl

Polityka Prywatności podczas korzystania z Serwisu internetowego pod adresem demando.pl

Regulamin konkursu demando.pl